...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2557 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู กับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง)